Apache Software Foundation Distribution Directory

The directories linked below contain current software releases from the Apache Software Foundation projects. Older non-recommended releases can be found on our archive site.

To find the right download for a particular project, you should start at the project's own webpage or on our project resource listing rather than browsing the links below.

Please do not download from apache.org! If you are currently at apache.org and would like to browse, please visit a nearby mirror site instead.

Projects

Icon Name          Last modified   Size Description
[PARENTDIR] Parent Directory - [DIR] jmeter/ 2022-06-17 05:19 - [DIR] axis/ 2022-06-17 05:19 - [DIR] singa/ 2022-06-17 05:20 - [DIR] asterixdb/ 2022-06-17 05:26 - [DIR] datasketches/ 2022-06-17 05:27 - [DIR] db/ 2022-06-17 05:28 - [DIR] hadoop/ 2022-06-17 05:31 - [DIR] cordova/ 2022-06-17 05:32 - [DIR] parquet/ 2022-06-17 05:38 - [DIR] ws/ 2022-06-17 05:38 - [DIR] openmeetings/ 2022-06-17 05:44 - [DIR] mnemonic/ 2022-06-17 05:46 - [DIR] johnzon/ 2022-06-17 05:47 - [DIR] directory/ 2022-06-17 06:26 - [DIR] mynewt/ 2022-06-17 06:27 - [DIR] rya/ 2022-06-17 06:27 - [DIR] bahir/ 2022-06-17 06:27 - [DIR] santuario/ 2022-06-17 06:27 - [DIR] olingo/ 2022-06-17 06:29 - [DIR] submarine/ 2022-06-17 06:30 - [DIR] brooklyn/ 2022-06-17 06:32 - [DIR] deltaspike/ 2022-06-17 06:32 - [DIR] kudu/ 2022-06-17 06:32 - [DIR] synapse/ 2022-06-17 06:33 - [DIR] ode/ 2022-06-17 06:34 - [DIR] juneau/ 2022-06-17 06:35 - [DIR] roller/ 2022-06-17 06:35 - [DIR] streams/ 2022-06-17 06:35 - [DIR] mahout/ 2022-06-17 06:35 - [DIR] servicemix/ 2022-06-17 06:39 - [DIR] royale/ 2022-06-17 06:39 - [DIR] jclouds/ 2022-06-17 06:40 - [DIR] storm/ 2022-06-17 06:40 - [DIR] openjpa/ 2022-06-17 06:42 - [DIR] any23/ 2022-06-17 06:42 - [DIR] empire-db/ 2022-06-17 06:42 - [DIR] zeppelin/ 2022-06-17 06:48 - [DIR] chemistry/ 2022-06-17 06:48 - [DIR] river/ 2022-06-17 06:48 - [DIR] lucenenet/ 2022-06-17 06:50 - [DIR] xerces/ 2022-06-17 06:50 - [DIR] perl/ 2022-06-17 06:50 - [DIR] xmlgraphics/ 2022-06-17 06:50 - [DIR] knox/ 2022-06-17 06:52 - [DIR] turbine/ 2022-06-17 06:52 - [DIR] usergrid/ 2022-06-17 06:53 - [DIR] portals/ 2022-06-17 06:53 - [DIR] guacamole/ 2022-06-17 06:53 - [DIR] gobblin/ 2022-06-17 06:53 - [DIR] tcl/ 2022-06-17 06:53 - [DIR] hawq/ 2022-06-17 06:53 - [DIR] metamodel/ 2022-06-17 06:53 - [DIR] chukwa/ 2022-06-17 06:54 - [DIR] climate/ 2022-06-17 06:54 - [DIR] metron/ 2022-06-17 06:54 - [DIR] oodt/ 2022-06-17 06:54 - [DIR] sentry/ 2022-06-17 06:54 - [DIR] sqoop/ 2022-06-17 06:54 - [DIR] tajo/ 2022-06-17 06:54 - [DIR] twill/ 2022-06-17 06:54 - [DIR] eagle/ 2022-06-17 06:54 - [DIR] lens/ 2022-06-17 06:54 - [DIR] spamassassin/ 2022-06-17 06:54 - [DIR] marmotta/ 2022-06-17 06:54 - [DIR] predictionio/ 2022-06-17 06:54 - [DIR] stanbol/ 2022-06-17 06:54 - [DIR] trafodion/ 2022-06-17 06:54 - [DIR] velocity/ 2022-06-17 06:54 - [DIR] forrest/ 2022-06-17 06:54 - [DIR] vxquery/ 2022-06-17 06:54 - [DIR] freemarker/ 2022-06-17 06:54 - [DIR] mesos/ 2022-06-17 06:54 - [DIR] crunch/ 2022-06-17 06:54 - [DIR] oozie/ 2022-06-17 06:54 - [DIR] giraph/ 2022-06-17 06:55 - [DIR] griffin/ 2022-06-17 06:55 - [DIR] cocoon/ 2022-06-17 06:55 - [DIR] apex/ 2022-06-17 06:55 - [DIR] aurora/ 2022-06-17 06:55 - [DIR] falcon/ 2022-06-17 06:55 - [DIR] xalan/ 2022-06-17 06:55 - [DIR] vcl/ 2022-06-17 06:55 - [DIR] gora/ 2022-06-17 06:55 - [DIR] serf/ 2022-06-17 06:55 - [DIR] fluo/ 2022-06-17 06:55 - [DIR] airavata/ 2022-06-17 06:56 - [DIR] pivot/ 2022-06-17 06:56 - [DIR] bloodhound/ 2022-06-17 06:56 - [DIR] pig/ 2022-06-17 06:56 - [DIR] tapestry/ 2022-06-19 11:15 - [DIR] ranger/ 2022-07-06 01:16 - [DIR] poi/ 2022-07-07 10:08 - [DIR] myfaces/ 2022-07-08 09:22 - [DIR] subversion/ 2022-07-08 10:31 - [DIR] systemds/ 2022-07-08 23:01 - [DIR] clerezza/ 2022-07-11 08:49 - [DIR] celix/ 2022-07-14 10:38 - [DIR] mina/ 2022-07-19 03:49 - [DIR] tinkerpop/ 2022-07-26 14:33 - [DIR] tez/ 2022-07-30 00:26 - [DIR] avro/ 2022-07-31 09:21 - [DIR] jspwiki/ 2022-08-02 15:24 - [DIR] buildr/ 2022-08-03 08:32 - [DIR] reef/ 2022-08-03 12:31 - [DIR] madlib/ 2022-08-04 05:17 - [DIR] servicecomb/ 2022-08-08 03:17 - [DIR] openwebbeans/ 2022-08-09 07:20 - [DIR] geronimo/ 2022-08-10 05:38 - [DIR] ctakes/ 2022-08-10 07:57 - [DIR] flex/ 2022-08-10 08:24 - [DIR] juddi/ 2022-08-10 16:01 - [DIR] trafficcontrol/ 2022-08-25 06:38 - [DIR] carbondata/ 2022-08-25 11:51 - [DIR] cloudstack/ 2022-08-31 04:58 - [DIR] camel/ 2022-09-01 06:26 - [DIR] httpcomponents/ 2022-09-03 11:01 - [DIR] yunikorn/ 2022-09-07 07:50 - [DIR] nutch/ 2022-09-10 07:19 - [DIR] thrift/ 2022-09-18 07:27 - [DIR] allura/ 2022-09-23 15:05 - [DIR] pdfbox/ 2022-09-29 12:10 - [DIR] plc4x/ 2022-10-06 10:39 - [DIR] geode/ 2022-10-10 14:13 - [DIR] wicket/ 2022-10-15 07:33 - [DIR] tvm/ 2022-10-17 11:12 - [DIR] isis/ 2022-10-18 04:29 - [DIR] yetus/ 2022-10-24 14:37 - [DIR] flume/ 2022-10-24 23:13 - [DIR] james/ 2022-10-27 21:03 - [DIR] uima/ 2022-10-31 06:49 - [DIR] accumulo/ 2022-11-02 01:57 - [DIR] curator/ 2022-11-03 04:37 - [DIR] mxnet/ 2022-11-03 08:42 - [DIR] rocketmq/ 2022-11-06 20:34 - [DIR] tika/ 2022-11-07 05:11 - [DIR] daffodil/ 2022-11-08 06:29 - [DIR] qpid/ 2022-11-14 09:04 - [DIR] hive/ 2022-11-14 10:29 - [DIR] opennlp/ 2022-11-23 08:18 - [DIR] ratis/ 2022-11-26 13:54 - [DIR] struts/ 2022-11-28 00:12 - [DIR] spark/ 2022-11-28 12:14 - [DIR] age/ 2022-11-28 14:26 - [DIR] iceberg/ 2022-11-29 07:54 - [DIR] iotdb/ 2022-12-02 05:29 - [DIR] manifoldcf/ 2022-12-03 09:02 - [DIR] bval/ 2022-12-03 10:54 - [DIR] skywalking/ 2022-12-03 21:51 - [DIR] activemq/ 2022-12-04 01:05 - [DIR] cayenne/ 2022-12-05 01:43 - [DIR] tomcat/ 2022-12-05 09:25 - [DIR] ignite/ 2022-12-05 15:50 - [DIR] hop/ 2022-12-06 11:55 - [DIR] atlas/ 2022-12-07 00:44 - [DIR] netbeans/ 2022-12-07 11:08 - [DIR] nifi/ 2022-12-07 11:31 - [DIR] impala/ 2022-12-08 06:57 - [DIR] echarts/ 2022-12-09 22:05 - [DIR] ambari/ 2022-12-11 03:39 - [DIR] helix/ 2022-12-15 16:13 - [DIR] cassandra/ 2022-12-16 15:08 - [DIR] ozone/ 2022-12-17 21:51 - [DIR] kylin/ 2022-12-21 20:19 - [DIR] kyuubi/ 2022-12-22 02:22 - [DIR] buildstream/ 2022-12-22 03:50 - [DIR] cxf/ 2022-12-23 04:39 - [DIR] sis/ 2022-12-26 05:20 - [DIR] hudi/ 2022-12-26 13:23 - [DIR] apisix/ 2022-12-29 03:43 - [DIR] couchdb/ 2022-12-30 08:49 - [DIR] zookeeper/ 2022-12-30 15:10 - [DIR] phoenix/ 2022-12-31 00:52 - [DIR] doris/ 2022-12-31 04:11 - [DIR] aries/ 2023-01-02 05:12 - [DIR] druid/ 2023-01-03 00:26 - [DIR] jena/ 2023-01-03 03:13 - [DIR] sedona/ 2023-01-04 09:03 - [DIR] drill/ 2023-01-07 05:36 - [DIR] dolphinscheduler/ 2023-01-07 21:32 - [DIR] libcloud/ 2023-01-08 05:59 - [DIR] bookkeeper/ 2023-01-09 02:03 - [DIR] brpc/ 2023-01-09 11:14 - [DIR] incubator/ 2023-01-09 11:14 - [DIR] jackrabbit/ 2023-01-09 11:44 - [DIR] shardingsphere/ 2023-01-09 21:31 - [DIR] ant/ 2023-01-09 23:53 - [DIR] pulsar/ 2023-01-10 00:26 - [DIR] superset/ 2023-01-13 08:14 - [DIR] flink/ 2023-01-13 09:08 - [DIR] logging/ 2023-01-13 09:21 - [DIR] shiro/ 2023-01-13 10:06 - [DIR] solr/ 2023-01-13 10:32 - [DIR] samza/ 2023-01-13 16:57 - [DIR] inlong/ 2023-01-14 01:47 - [DIR] karaf/ 2023-01-14 23:48 - [DIR] openwhisk/ 2023-01-15 17:37 - [DIR] nuttx/ 2023-01-16 01:58 - [DIR] syncope/ 2023-01-16 01:59 - [DIR] fineract/ 2023-01-16 11:04 - [DIR] commons/ 2023-01-16 18:13 - [DIR] bigtop/ 2023-01-17 00:45 - [DIR] linkis/ 2023-01-17 08:18 - [DIR] httpd/ 2023-01-17 10:15 - [DIR] beam/ 2023-01-17 14:19 - [DIR] shenyu/ 2023-01-17 23:12 - [DIR] lucene/ 2023-01-18 10:12 - [DIR] streampipes/ 2023-01-18 14:46 - [DIR] calcite/ 2023-01-19 12:42 - [DIR] trafficserver/ 2023-01-19 20:33 - [DIR] airflow/ 2023-01-20 11:46 - [DIR] tomee/ 2023-01-20 12:32 - [DIR] dubbo/ 2023-01-20 22:32 - [DIR] orc/ 2023-01-21 19:38 - [DIR] groovy/ 2023-01-22 00:03 - [DIR] datafu/ 2023-01-22 05:33 - [DIR] unomi/ 2023-01-23 04:40 - [DIR] felix/ 2023-01-23 08:20 - [DIR] hbase/ 2023-01-23 11:57 - [DIR] creadur/ 2023-01-23 13:53 - [DIR] pinot/ 2023-01-25 04:14 - [DIR] kafka/ 2023-01-25 10:12 - [DIR] arrow/ 2023-01-25 14:00 - [DIR] apr/ 2023-01-25 14:00 - [DIR] archiva/ 2023-01-25 14:00 - [DIR] maven/ 2023-01-25 14:00 - [DIR] ofbiz/ 2023-01-25 14:00 - [DIR] sling/ 2023-01-25 14:00 - [DIR] zzz/ 2023-01-26 07:00 - [TXT] README.html 2018-05-06 22:52 354 [IMG] favicon.ico 2018-11-30 01:44 1.6K [TXT] HEADER.html 2020-10-16 10:46 770